Kam skirtas šis dokumentas?


Šios UAB “Tipro” į. k. 300579867, Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, el. pašto adresas [email protected], (toliau – Bendrovė) privatumo politikos (toliau Privatumo politika) tikslas – reglamentuoti www.demotyvacija.lt svetainės (toliau – Svetainė) lankytojų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, užtikrinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) (toliau – Reglamentas) bei kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą.

Kuo naudingas sutikimas su Privatumo politikos nuostatomis?


Naudodamiesi Bendrovės Svetaine bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Svetainės lankytojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje pažymi punktą “Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis bei privatumo politika” ir paspaudžia mygtuką „Registruotis“ arba prisijungia naudojantis savo Facebook paskyra. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis šiomis Svetainės paslaugomis:
Talpinti savo turinį (“demotyvatorius”) Svetainėje.
Dalyvauti rengiamuose konkursuose.
Gauti informaciją apie puslapio atnaujinimus.
Dalyvauti tolimesniame projekto vystyme
Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.


Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?


Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtais, sąžiningais ir skaidriais būdais bei tikslais, taikydama tokias technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėto duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.


Kam gali būti perduoti Jūsų duomenys?


Jūsų duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu (pvz., kurjerių tarnyba) ta apimtimi ir tikslais, kuriems esate davę sutikimą bendrovei. Asmeniniai duomenys taip pat gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms, jei tam yra teisinis pagrindas. Kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų duomenys gali būti perduoti tik su jūsų sutikimu ir/arba įstatymų numatyta tvarka.


Kokiais atvejais ši Privatumo politika netaikoma?


Svetainės Privatumo politika netaikoma svetainėms, į kurias patenkama per Svetainėje esančias nuorodas. Tokioms svetainėms galioja tų svetainių nustatytos naudojimosi taisyklės ir privatumo politika.

Kas gali registruotis Svetainėje?
Registruotis Svetainėje ir leisti tvarkyti savo duomenis jūs turite teisę tik tuo atveju, jei jums yra 16 ir daugiau metų. Jaunesni nei 16 metų asmenys registruotis svetainėje gali tik tuo atveju, jei turi raštišką tėvų (ar globėjų) sutikimą duomenų tvarkymui Svetainėje bei yra jį pateikę Svetainės administracijai.


Kam skirti Jūsų pateikiami duomenys?


Duomenys, kuriuos Jūs pateikiate registruodamiesi Svetainėje ir ja naudodamiesi, yra pateikiami laisva Jūsų valia ir jie skirti tik jūsų naudojimuisi Svetaine palengvinti.
Vartotojo vardas - skirtas Svetainės suasmeninimui (pvz., rodomas prie įkeltų “demotyvatorių”, parašytų komentarų).
El. pašto adresas - skirtas su Svetainės funkcionalumu susijusių informacinių el. laiškų (pvz., slaptažodžio priminimo) siuntimui.
Slaptažodis - reikalingas tam, kad su Jūsų nurodytais duomenimis prie Svetainės prisijungti galėtumėte tik Jūs arba asmenys, kuriems esate patikėję savo slaptažodį.
Šie Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės iki atskirų duomenų ar paskyros ištrynimo jūsų iniciatyva.

Kokie duomenys, išskyrus pateikiamus registruojantis, yra kaupiami?
Jei jūs su tuo sutinkate, Bendrovė taip pat kaupia ir tvarko duomenis, kuriuos prisijungiant prie svetainės siunčia jūsų įrenginys: prisijungimų ir veiksmų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, duomenys apie naudojimąsi Svetaine. Šie duomenys naudojami statistinės analizės, techninio svetainės tobulinimo tikslais, taip pat reklamos tinkinimo tikslais ir yra renkami slapukų (cookies) ar panašiomis technologijomis. Atsisakyti teikti šiuos duomenis galite pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukus rasite šios Privatumo politikos priede.


Ar Jūsų asmeniniai duomenys yra naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais?


Tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškių, pranešimų, partnerių pasiūlymų siuntimui) jūsų asmeniniai duomenys nėra naudojami.

Kokiais atvejais Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų asmeninės informacijos apsaugą?
Bendrovė nėra atsakinga už Lankytojo viešai (“demotyvatorių” komentaruose) perduodamos asmeninės informacijos apsaugą. Lankytojas turi vengti atskleisti savo asmeninę informaciją (tikrą vardą, asmens kodą, adresą, elektroninio pašto adresą, duomenis apie vaikus, sveikatą, politines pažiūras, religinius įsitikinimus ir pan.) tretiesiems asmenims, o pasirinkus tokius duomenis atskleisti, įvertinti galimas tokių asmeninių duomenų atskleidimo pasekmes.


Kaip galima panaikinti savo pateiktus duomenis?


Kaip duomenų subjektas (duomenų savininkas), Jūs galite bet kada prisijungti prie savo paskyros ir ją panaikinti kartu su visais joje esančiais duomenimis, išskyrus įkeltus “demotyvatorius” bei parašytus komentarus. Pastarieji panaikinus paskyrą išlieka, tačiau nerodoma, kas juos įkėlė/parašė. “Demotyvatorius” bei komentarus gali ištrinti Svetainės administracija, gavusi atitinkamą prašymą el. paštu.
Jei Jums kyla klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo, jei norite juos keisti, koreguoti ar sunaikinti, norite gauti duomenų kopiją ar perkelti juos kitur, jei norite pareikalauti, kad Bendrovė apribotų arba nutrauktų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, savo prašymą turite pateikti iš to el. pašto adreso, kuriuo Svetainėje yra registruota Jūsų paskyra, kadangi kitų duomenų identifikuoti duomenų subjekto Bendrovė neturi.


Per kokį laiko tarpą turi būti įvykdytas Lankytojo prašymas atšaukti asmens duomenų tvarkymą?


Lankytojo prašymas atšaukti asmens duomenų tvarkymą privalo būti įvykdytas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo nutraukti Lankytojo duomenų tvarkymą gavimo. Atsakymai į Lankytojo paklausimus dėl duomenų tvarkymo pateikiami kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paklausimo ir/ar visų reikalingų duomenų iš Lankytojo gavimo dienos. Neatlygintinai duomenys Lankytojui teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

Ką daryti, jei manote, kad Jūsų duomenų apsauga buvo pažeista?
Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


Kaip su mumis susisiekti, kilus klausimams, susijusiems su Privatumo politika?


Klausimai ir bet kokie prašymai susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami elektroninio pašto adresu [email protected]


Priedas


Kas yra slapukas ir kam jis reikalingas?


Slapukas - tai nedidelis failas, kurį naršyklė gauna ir išsaugo Jūsų įrenginyje kaskart, kai apsilankote tam tikroje svetainėje (pvz., www.Demotyvacija.lt).
Slapukai reikalingi tam, kad svetainės darbas būtų sklandesnis, efektyvesnis, o jos administratoriai galėtų gauti išsamesnę informaciją apie lankytojus, kurią naudotų renkant statistiką bei gerinant portalo veiklą. Pirmiausia, siekiant pritaikyti navigaciją kiekvienam lankytojui (pvz., atpažįstant jį jungiantis prie paskyros, nerodant neaktualios reklamos ir pan.).
Priklausomai nuo rūšies, slapukai gali galioti nuo vienos sesijos iki kelių metų.
Kokius slapukus ir kokiais tikslais mes naudojame?
Savo svetainėje naudojame skirtingų rūšių slapukus, kuriuos pagal atliekamas funkcijas būtų galima suskirstyti į kelias grupes:
Navigaciniai. Aktualiausi ir aiškiausiai pastebimi vartotojui slapukai. Jie reikalingi tam, kad būtų galima kokybiškiau naudotis svetaine ir visomis jos funkcijomis, tokiomis kaip priėjimas prie kitiems vartotojams nematomų svetainės sričių.
Analitiniai. Tokio tipo slapukai naudojami mūsų svetainės lankytojų statistinei analizei parengti. Remiantis ja, galime spręsti, koks turinys aktualiausias ir populiariausias, kokiu būdu lankytojai dažniausiai sužino apie jį. Gauti rezultatai yra visiškai anoniminiai, jiems gauti naudojamos trečiųjų šalių paslaugos, kurios įdiegia savo slapukus.
Tiksliniai. Tokie slapukai tarsi susieja kelias vartotojo aplankytas svetaines. Pvz., vienoje svetainių peržiūrėję kokią nors prekę, kitoje galite pamatyti tos prekes reklaminį skydelį (retargetinimas). Šiuos slapukus mums išsiunčia patikimos trečiųjų šalių įmonės. Mes neturime priėjimo prie kitų svetainių slapukų informacijos, ji yra visiškai jų kontroliuojama.
Funkciniai. Funkciniai slapukai yra naudojami, pavyzdžiui, įsiminti vartotojo pasirinkimus. Jie nėra būtini, tačiau ženkliai pagerina vartotojų patirtį ir navigacijos kokybę.


Kaip galima ištrinti slapukus, juos kontroliuoti bei atjungti?


Kiekvienas svetainės lankytojas gali nesunkiai pats kontroliuoti naršyklės gaunamus slapukus, juos trinti ar atjungti tiesiog pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus. Tačiau svarbu nepamiršti, jog navigacinių arba funkcinių slapukų išjungimas gali turėti įtakos svetainės veikimui bei teikiamų paslaugų kokybei. Sukauptų slapukų ištrynimas gali lemti tai, jog bus prarasti duomenys apie lankytojo naršymo įpročius, taigi, svetainė nebebus suasmeninta.
Pateikiame sąrašą nurodymų, kaip galima valdyti slapukus, priklausomai nuo to, kokia naršyklė naudojama:
Internet Explorer: windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt-LT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20aktyvavimas
Safari: support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_GB&locale=en_GB
Daugiau apie privatumą internete galite sužinoti čia: http://www.youronlinechoices.com/lt/. Jei norite išjungti analitinius slapukus ir nebeleisti Google Analytics rinkti duomenis, galite įdiegti papildomą naršyklės įskiepį: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Grįžti į viršų